...

Пешеходни турове

No event found!

 

“Водачът не катери за себе си – той отваря вратите на своите планини за другите”

Гастон Ребюфа

В тази поредица ще ви предложим маршрути, които да ви свържат с историята и развитието на родното планинарство, както и да ги преминем в стил, който кореспондира на тяхната значимост.

Нашите маршрути са за планинарите със здрави нерви и здрави крака – или най-малкото за тези, които биха искали да им ги образуваме:) Програмите в тази поредица не предполагат използването на алпийски техники за преминаването им, освен при извънредни ситуации, и остават изцяло в сферата на планинарството, далеч от алпийските изкачвания и скалното катерене (за които планираме подобна поредица с алпийски водач). Въпреки това, с оглед безопасността ни, ще ги изпълняваме винаги в малки групи и съобразно моментните условия в планината.

Ние винаги ще търсим Предизвикателството – малко по-труден терен, по-диви и непознати пътеки и по-продължителни маршрути в ограничен времеви отрязък. Но не ни разбирайте погрешно – целта ни не е спортна и не амбициите са водещи. Вярваме, че усилията и натоварването не са самоцел, а единствено средство, за да постигнем определено естетическо преживяване от преминаването на даден маршрут или изкачването на някой връх из родните ни планини.

Целта ни също е да се опитаме да видим нашите планини през призмата на миналото и с очите на откриватели – такива, каквито са ги видели планинарите от старите поколения, когато за първи път са изкачили някой отдалечен връх в Рила или са преминали някой рид в Пирин. Бихме искали да практикуваме планинарство в изчистения му вид, което за нас представлява едно наситено и динамично преживяване сред непознатото, споделено с малцина наши приятели.

 

Пешеходни турове Скиато
 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.