...

Фирмени данни:

Скиато ЕООД

ЕИК 207059042

Управител: Любен Грънчаров

Лиценз за туроператор РК-01-8380 от 15.11.2023 г.

Застраховка “Отговорност на туроператора” за 2023-2024 г. №13052310000757, ЗК “Лев Инс”

Банкова сметка:

Скиато ЕООД

IBAN: BG58UBBS80021036850450

BIC: UBBSBGSF

Банкa: ОББ

Валута: BGN

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.