...

Поддръжка на ски коланите

 

Коланите са онази мръсна част от ски туринга, която изисква постоянна грижа и около нея винаги възникват въпроси от рода на “Как да запазя или сменя лепилото по коланите?” или “Как да ги съхранявам през лятото?” Но най-важното е да можем да разчитаме на коланите си докато сме в планината на ски преход. Ето в какво се състои правилната грижа за коланите за пантене:

Враг номер 1 на коланите е влагата – те трябва да се пазят сухи и да се лепят върху подсушена повърхност (база на ската). Мокрото лепило не задържа колана върху базата, вследствие на което не можем да ги използваме по предназначението им. Върху мократа долна повърхност на колана пък се лепи сняг и ни тежи и пречи при придвижването. Мокрите и след това замръзнали колани не държат.

Следващият враг е топлината – тя действа негативно на лепилото. Не ги сушете на пряка слънчева светлина или близо до източници на топлина. През лятото е добре да се съхраняват на хладно, дори в хладилника.

Мокрите колани, тези със старо лепило и т.н. понякога отказват да се залепят върху ската. Предвидете си материали за аварийно прикрепване – дъктейп, ски каишки.

Лепилото на коланите привлича всякакви боклучета и те остават – често завинаги – по лепилото.

Коланите трябва да се съхраняват залепени за транспортна лента и да се избягва допир на лепилото със всякакви други повърхности, освен базата.

Разбира се, повечето от тези проблеми не съществуват при вакуумните колани, но те невинаги лепят добре върху ската, за което трябва да сме подготвени.

Коланите губят хидрофобните си свойства с времето и започват да „пият“ вода – импрегнирайте ги редовно с хидрофобен спрей за колани и си носете вакса за колани, която предотвратява залепването на сняг по тях.

Най-добре е коланът да има закрепвания (скоби, каишки или други подобни) и отпред, и отзад към ската. Закрепвания, които се изместват и изпускат, водят до проблеми с лепилото и отлепване на колана.

Коланите се късат сравнително лесно – не ходете с тях (или много внимавайте) през клони,камъни и други подобни.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.