...

В описанието на всяко от събитията ни, наред с изискваното ниво на уменията от участниците, ще намерите и изброени особености на маршрута по отношението на терена на изкачване и спускане, както и други фактори, които се отразяват на трудността. Тук прилагаме пълен списък с тези особености:

 

 • Продължителен маршрут – това обикновено означава, че има 1-2 часа пантене – подход от началната точка до същинската част на маршрута. Например участъкът Бъндеришка поляна – хижа Вихрен. Както и шофиране над 1.5 часа до началната точка. Крайният резултат е интензивен ски ден, който изисква определена физическа и психическа кондиция.

 

 • Умерено стръмни участъци на изкачване – такива, които изискват добро владеене на техниките на обръщане. Това означава, че част от маршрута изкачва сравнително по-стръмни склонове, по които правим серпентини и е необходимо участникът да владее добре обръщанията със ските.

 

 • Маршрут във високите открити части на планината – такъв с възможни сурови метеорологични условия – вятър, лоша видимост, ниски температури – необходима е подходяща лична планинска екипировка.

 

 • Маршрут, в участък от който се налага носене на ските и използване на алпийски котки или биене на стъпки.

 

 • Възможни твърди/издухани участъци в началото на спускането или по-сложно влизане към склона.

 

 • Спускане през гора или клек – необходимо е участниците да имат минимален опит в слалома през обрасли терени.

 

 • Спускане през по-ограничени пространства, изисква се добър контрол на ските – необходимо е участниците да владеят техниките на свличане, къси завои, смяна посоката на спускане от място, рало.

 

 • Лек наклон на спусканията – до 25 градуса (еквивалент на червена писта).

 

 • Умерен наклон 25-30 градуса (еквивалент на червена към черна писта).

 

 • Стръмни участъци 30-40 градуса (черна писта или по-стръмно).

 

 • Много стръмни участъци  – над 40 градуса.

 

 • (Кратки) равни участъци, където се налага бутане.

 

 • Носене на ските.

 

*Тук изброяваме особеностите на планирания основен маршрут на изкачване и спускане, като промени (усложняване или избор на по-лесен вариант) могат да настъпят вследствие на времето, снега или уменията на (част от) участниците в групата, с оглед безопасно и приятно преживяване за всички. При записване за програмите ни е необходимо всеки участник да съотнесе личните си умения към нивото на трудност (необходими умения), които сме указали за конкретната програма, както и да коментира темата с нас предварително.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.