...

Информация за участник

В съответствие с нивата на трудност, описани на сайта ни, секция "Нива на трудност".
Моля, с 1-2 изречения опишете всичко, което смятате, че ще ни помогне да ви насочим към възможно най-подходящите програми за вас.
Отбележете "пълен комплект" ако имате собствена екипировка или маркирайте само елементите, с които разполагате.
За участие в наши програми е задължително да имате валидна застраховка. Необходимо е да имате полица, която включва гореописаните активности (например при Уника се води пакет "Екстремен спорт или хоби"). Стандартната планинска застраховка не покрива това.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.