...

Въпроси и отговори

 

Какво е ски туринг? Ски турингът, наричан още пантене или преходи със ски, е занимание сред природата, в зимната планина, при което ските се използват за придвижване както нагоре, така и надолу по склоновете. Това се случва най-често в изолирани терени, далеч от ски зоните и карането става по необработен сняг. Ски турингът е близък със зимното планинарство и често включва изкачване на върхове и преходи в зимната планина, като фокусът не е изцяло върху карането на ските надолу, а върху комбинацията от активности и преживявания. Английските термини за ски туринг са ski touring, alpine touring или backcountry skiing (използван предимно в Америка и Канада).

 

Какво е извънпистово каране на ски? Извънпистовото каране, познато още като фрирайд, е каране на ски в необработени и нерегулирани терени, най-често извън ски зоните. Достъпът до терените може да става с помощтта на лифтове или превозни средства, ходене пеша или пантене, като фокусът е предимно върху търсенето на линии за спускане и карането. На английски тази дейност е позната като freeride skiing, off-piste skiing.

 

По какво се различава екипировката за ски туринг? Ските за ходене и каране в необработен сняг (т.нар. панти) са с различен дизайн и геометрия, в сравнение с пистовите ски. При ски преходите също така се търси лекота на екипировката, поради това, че с нейна помощ понякога се изминават значителни разстояния и се преодоляват денивелации. Автоматите са тип с повдигаща се пета, които позволяват придвижване нагоре със ските с помощтта на колани. Коланите са задължителен елемент от екипировката – те се залепят на базата на ските и позволяват придвижване нагоре по склона без приплъзване на ските назад.

 

По какво се различава екипировката за фрирайд ски? Екипировката за извънпистово каране на ски е проектирана за каране в необработен сняг, като най-често се търси дълбок сняг (пудра) и по-предизвикателни терени. Лекотата на екипировката не е приоритет, за сметка за нейните качества, които дават стабилност и сигурност при по-сериозно каране. Това включва по-широките и по-тежки ски, както и по-масивни автомати, с или без повдигаща се пета.

 

Необходими ли са специални обувки за ски преходи? Да, обувките за ски туринг и извънпистово каране на ски се различават от традиционните (познати като алпийски) ски обувки по няколко неща: възможност за превключване на режим пантене/ходене – това означава заключване и отключване на подвижността на черупката им. При придвижване нагоре е необходимо да имаме подвижност в глезенната става, при спускане надолу – фиксиране на крака, както при алпийските обувки. Теглото – особено при туринга се търси лекота на обувката. Подметката – често е изработена по подобие на планинските обувки с подметка от гума – вибрам или подобен материал и дава възможност за сигурно придвижване по скали чрез ходене. Разбира се, когато търсим единствено фрирайд терени, достъпни директно от лифта, и обикновените алпийски обувки вършат работа.

 

Каква друга екипировка ми е необходима при пантене и фрирайд? Общо правило е наличието на лавинна екипировка – лавинен уред, сонда, лопата, лавинна раница. При ски туринга е абсолютно необходимо да притежаваме стандартната планинарска екипировка за преходи в зимни условия, както и понякога алпийска екипировка – котки, пикел, алпийски инвентар. Пособия за навигация и оказване на първа помощ – въобще всичко, което ни прави в някаква степен автономни в отдалечен планински терен, е важно.

При практикуване на извънпистово каране на ски по-често пребиваваме в близост до курортите или разчитаме на други средства за придвижване нагоре. В този смисъл, не се предполага, че ще попаднем в твърде изолирани райони, в които да разчитаме само на себе си и на уменията си. Екипировката за лавинна безопасност е ключова, както и специалната ски екипировка и комплектът за първа помощ,а така също и средствата за комуникация. Тук теглото на екипировката не е от решаващо значение и можем да се възползваме от предимствата на по-тежките и масивни ски и обувки.

 

Какви умения е важно да притежавам, за да изляза със ски извън пистата и курорта? На първо място поставяме уменията за планиране, навигация и ориентиране в планински терен, тъй като най-често проблемите започват от момента, в който не знаем къде сме и накъде отиваме, а в планината има достатъчно обективни фактори, които да спомогнат за нашето “дезориентиране”. Ако перифразираме Алиса: “Ако не знаеш накъде си тръгнал, ще стигнеш някъде другаде”. Умения за преценка на нивото на лавинна опасност и за избор на по-безопасни маршрут и терени, умения за спасяване на човек, попаднал в лавина, оказване на първа помощ. Базови планинарски умения за пребиваване и придвижване в зимната планина и справяне с обективните опасности, на които сме изложени там. Умението да караме ски, или ски техниката ни, трябва да е на ниво, което ни позволява безопасно да спускаме терени с разнообразен сняг и евентуални препятствия.

 

Кои са подходящите терени за ски туринг? В България това са високите части на Рила, Пирин, Централна Стара планина, Витоша, някои части на Родопите. При наличие на снежна покривка и други планински райони могат да предложат интересни маршрути и терени. Основното противоречие идва по линията “подходящи-безопасни” – за опитния скиор най-приятните и интересни терени за каране са с наклон над 30 градуса, което условие ги прави и потенциално и най-лавиноопасни.

 

Кой е подходящият сезон за ски преходи и фрирайд? Зимата по нашите планини започва от ноември-декември и често можем да намерим добър сняг за пантене през декември, но само върху определени терени, които лесно се покриват изцяло дори от снежна тънка покривка – тревисти склонове, ски писти. Тънката покривка е рисков фактор, както по отношение на лавините, така и по отношение на различни препятствия (камъни, клони), скрити под повърхността на снега. Основният зимен сезон януари-март варира откъм продължителност на дните, обща дебелина на снежната покривка и атмосферни условия, като условията потенциално стават все по-благоприятни към края му. Тогава е най-добрият сезон за каране в необработен сняг, тъй като снеговалежите и ниските температури по-често осигуряват наличие на пръхкав сняг, който понякога се задържа с дни. Април и началото на май са “райския период” за ски туринг и по-технични карания, тъй като склоновете стабилизират снежната си покривка, дните са дълги и слънчеви и по-рядко ситуацията в планината е твърде сложна от гледна точка на лавинна безопасност.

 

С кого да изляза в планината със ски? Това е изключително важен въпрос, тъй като ски преходите и извънпистовото каране на ски са занимания, които носят определен риск. Голяма част от инцидентите в планината са свързани не само с обективни причини, случайност или индивидуални грешки, а и с взаимодействията между участниците в групата. Бъдете сигурни че излизате да карате с партньори с които, независимо от (разликите в) опита ви, имате открита комуникация и няма да се притеснявате да обсъждате, променяте, обмисляте плановете и да коментирате страховете си, както и че разбиранията ви за “приемлив риск” са сходни. Имайте яснота и адекватна преценка за вашата и на партньорите ви подготовка за справяне с непредвидени ситуации, оказване на първа помощ и т.н. Избягвайте формирането на големи групи или смесването на групи по време на прехода – особено такива съставени от участници, които не се познават добре. Освен че нарушават тишината и уединението в планината, масовките по-трудно се управляват и са и най-рисковият формат от гледна точка на инциденти.

 

Как да се подготвя за извънпистово каране на ски и пантене?

  • Уверете се, че сте в добра физическа форма за предстоящия сезон и я поддържайте редовно;
  • Изберете точната екипировка и се грижете за нея;
  • Използвайте всеки удобен момент за да карате извън писта с помощта на съоръжения – това е най-добрият начин да подобрите ски техниката си;
  • Периодично “сверявайте часовника” си със ски инструктори и търсете грешките в ски техниката си;
  • Не подценявайте общата планинарска подготовка и аварийната екипировка – дори най-тривиалният ден може да завърши с необходимостта да се ориентирате в сложен терен или при комплексни атмосферни условия, да изградите бивачно съоръжение, да се справяте с хипотермия и травми.

 

Мога ли да практикувам туринг и извънпистово каране със сноуборд? Да, сноубордът има определени предимства при каране извън писта, но и определени недостатъци при по-дълги и по-технични преходи в планината. Сплитбордът е съоръжението, което замества пантите за сноубордистите – сноубордът се разглобява и се превръща в две отделни ски, с които се панти нагоре, след което се сглобява за спускането.

 

 

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.