...

Брой участници в ски и фрирайд туровете и обученията

Защо избрахме да работим в максимален формат 1:6 при събитията на Скиато?

От нашия личен опит знаем, че фокусът при обученията и нивото на организация и безопасност при ски туровете и извънпистовото каране, като цяло удовлетвореността и качеството на преживяването при участниците са обратно пропорционални на Бройката.

Тук НЕ говорим за бройката в хижата вечерта или за удоволствието да общуваш с повече единомислещи, както и да споделяш преживяванията си. Имаме предвид бройката хора по конкретния маршрут и склон, който сме избрали, бройката курсисти, които присъстват на обучението, на което сме се записали.

Независимо от опита и старанието на водачите и инструкторите има доста фактори, които са извън техния пълен контрол.

Тоест, колкото повече хора на едно място, толкова по-малко късче от своите знания, умения, внимание и експертиза може да сподели водещия с участниците.

Не на последно място, макар и с риск да прозвучим грубо – за нас ходенето в тълпа в планината е признак на лош вкус.

От една по-прозаична гледна точка – при повече участници се получава се един вид инфлация (да използваме думичката на 2022 г:) – смаляване на стойността, която получавате срещу парите си.

За нас е приоритет да правим нещата в унисон с нашите виждания и разбирания.

Не желаем хората, които ни се доверяват, да се чувстват бройка, а желаем те да се чувстват спокойни и удовлетворени от това, което са получили от нас.

Затова събитията и обученията на Скиато се случват в максимален формат 1:6 – един водач/инструктор и максимум шест участника.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.