Една сирийска котка, която доста невъзпитано си бърка в носа на улицата