...

Кои ски туринг маршрути в Пирин заслужават да бъдат наречени класически? Спокойно можем да кажем, че Пирин е най-сериозната планина за ски преходи и фрирайд в България, с най-голямо разнообразие от (предизвикателни) терени.

В тази публикация включваме снимки от маршрута до Хвойнати връх, който заслужава прозвището класически пантаджийски връх. Наред с панорамите, върхът ни дава възможност за една добра тренировка от +1000 м изкачване. Спускането може да стане както по маршрута на изкачване, така и през Кабата. Обичайно през Хвойнати минава и пътят за зимното изкачване на Вихрен със ски.

 

Към хижа Вихрен

 

Над хижата, посока местността Равнака

 

Последни метри преди котата на Хвойнати и гледка към Муратов връх

 

(Маршрутът към) Вихрен, гледан от Хвойнати

(Маршрутът към) Вихрен, гледан от Хвойнати

 

Спускане от Хвойнати

Спускане от Хвойнати към Равнако

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.