...

Нива на трудност (изисквани умения)

Всяка от програмите, които предлагаме на този сайт, е създадена за участници с определено ниво на владеенето на ските, физическата форма и планинарската подготовка, като това е ясно отбелязано в описанието на програмата. Целта ни е да формираме еднородни и компактни групи по време на заниманията, така че участващите да имат максимална полза от тях. Моля, запознайте се с описанието на нивата и се уверете, че се записвате на програма, която е подходяща за вас. Ако имате въпроси и колебания, моля свържете се с нас за уточнения и съвет.

Отделно към описанието на всяка програма добавяме характерни особености на маршрутите, които могат да ви ориентират какво да очаквате.

 


НивоФизическа формаВладеене на скитеДруги умения
Ниво начинаещи в ски туринга

Подходяща програма за вас е например обучението ни “Ски туринг интро”.

 • Нямате проблем да изкачвате планински терен със среден наклон в продължение на до 2,5 часа, с умерено темпо (400-700 метра положителна денивелация).


 • Стабилен завой с паралелни ски на червена ски писта;

 • Oпитвали сте да карате ски извън обработения терен, встрани от пистите.

-
Ниво А

Подходящи маршрути за вас са например някои от тези на Белмекен, Картала, Рилски езера, Безбог, високите части на Витоша.

 • Нямате проблем да изкачвате в продължение на до 3,5 часа с умерено темпо (700-900 метра положителна денивелация).


 • Стабилен завой с паралелни ски на черна ски писта;

 • Можете да се спуснете стабилно и безопасно по терен с еднороден сняг (пролетен, мек) и умерен наклон извън пистата;

 • Изпитвате затруднения при каране по разнороден сняг, навят, кора и т.н.


 • Имате изкаран курс “Ски туринг интро” или натрупан опит в ски туринга – владеете основните техники на изкачване, обръщания и боравене с екипировката.

 • Имате минимален опит в преходи в зимната планина и подходяща планинска екипировка.

Ниво B

Подходящи маршрути за вас са например изкачване и спускане от Мальовица, Даутов връх, Вихрен.

 • Нямате проблем да изкачвате в продължение на 3-4 часа с умерено темпо (800-1000 метра), както и да направите 2-3 дневен преход с подобни параметри.


 • Стабилен завой с паралелни ски на черна ски писта;

 • Можете да се спуснете стабилно и безопасно по терен с разнороден сняг и умерен наклон извън пистата;

 • Можете да се спуснете през широки гори с умерен наклон или между клекове и камъни;

 • Изпитвате затруднения при по-стръмни терени, гъсти гори, по-тесни участъци.


 • Имате натрупан опит в ски туринга – владеете основните техники на изкачване, обръщания и боравене с екипировката;

 • Присъствали сте на обучение за работа с лавинната екипировка;

 • Имате опит в преходи в зимната планина.

Ниво C

Подходящи маршрути за вас са например ръбът на Тодорка, Е4 на ски.

 • Правите ски преходи с продължителност до 7-8 часа редовно през последните 3 години.

 • Нямате проблем да се подложите на подобни натоварвания в рамките на няколко последователни дни.

 • Програмите, подходящи за ниво C, са с положителна денивелация (изкачване) в рамките на 1200-1500 метра на ден.


 • Карате ски извън писта по разнообразни терени;

 • Нямате проблем с преминаване през гора, дори да е по-гъста, между клек и в по-ограничени пространства;

 • Можете да спуснете плавно, стабилно и безопасно на по-стръмен склон;

 • Можете да преминете на свличане кратък много стръмен участък.


 • Имате изкаран курс по лавинна безопасност.

 • Упражнявали сте техники на самоосигуряване и самозадържане - придвижване с котки и пикел.

 

Смесени ски и сноуборд групи? Ските и сноуборда са двете лица на едно и също занимание, които носят твърде близка радост и усещания. Малцина са щастливците, които успяват да извлекат максималното и от двете. Нашият сайт е създаден от скиори за скиори и като цяло програмите ни са ориентирани към преходи със ски. Затова предпочитаме всяко по-сериозно излизане в планината за ски туринг и фрирайд да бъде в такъв формат – на това ще са подчинени цялостното планиране, логиката на машрутите и воденето.

От друга страна, нашите по-леки пантения, специфични обучения (тип алпийски техники в ски туринга например) и далечни познавателни пътувания могат да бъдат комбинирани или организирани във формат с двама водачи – скиор и бордист. По този начин двете отделни групи ще могат да се възползват от предимството да работят с водач, който познава спецификите именно на ските или сплитборда и ги води автономно и по най-адекватния начин. В същото време ще могат споделят останалата част от преживяването с другарчетата си от “другата вяра”.

 

Сноуборд

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.