...

 

 

Коя застраховка е подходяща за ски преходи и извънпистово каране на ски – фрирайд?

За участие в нашите програми, които се провеждат в България , задължително изискваме от участниците да притежават валидна застраховка. Тя би покрила разноските по спасителна акция в планината при упражняване на тези дейности. При пътувания в чужбина е допълнително необходимо притежаването на застраховка “Пътуване в чужбина”, която освен спасителните разноски, покрива и медицински разходи/болнично лечение, репатриране и т.н.

Без да сме проучвали в детайли офертите на всички застрахователи и със забележката, че техните условия варират и ние не поемаме отговорност за общовалидността на написаното по-долу, ще дадем някои генерални насоки по отношение на застраховките:

Важно е да се обърне внимание, че стандартната обща планинска застраховка при повечето български застрахователи НЕ включва извънпистово каране и ски преходи. При Уника например, тези активности попадат в категорията екстремни спортове и необходимата планинска застраховка е пакет “Екстремен спорт или хоби”, а не “Планинска застраховка – стандарт”.

За участие в нашите програми НЕ е приемливо да притежавате стандартна планинска застраховка, в която да не е указано, че покрива споменатите активности.

Застраховките, включени към ски картите и билетите за лифт в ски курортите не покриват извънпистово каране на ски и каране по затворени писти.

По отношение на покритието – с оглед липсата на хеликоптерно спасяване в България към момента и ценоразписа на Планинска спасителна служба, една стандартна спасителна акция би била покрита от застрахователен лимит в рамките на 1000-2000 лв, който е минималният при купуването на застраховка от български застраховател. Още за застраховките плюс ценоразпис на ПСС.

За участие в нашите програми в България е достатъчно за нас да притежавате застраховка с минималното покритие, която да важи за ски туринг и извънпистово каране на ски и да покрива спасителна акция. При всички положения ви съветваме да имате платени здравни осигуровки в България или допълнителна застраховка, която да покрива медицински разходи/болнично лечение след инцидент.

Сайтовете на Уника и Болерон дават възможност за сключване на подходяща планинска застраховка онлайн с кратка валидност (1-3 дни), както и на годишна. Също така за онлайн закупуване на сезонна или годишна планинска застраховка с покритие за ски туринг и извънпистово каране на ски (и други екстремни спортове) разгледайте предложенията на Парана (parana.bg), които предлагат опции за гъвкавост при ползването ѝ.

При сключване на годишна застраховка, интересна и достъпна възможност е застраховката на Alpenverein – застраховката на Австрийския алпийски клуб, която може да се ползва от резиденти на различни държави, включително и от нас в България – достатъчно е да станете член на клуба.

Важно е да се знае, че тази застраховка не покрива медицински разходи в страната на жителство, а единствено спасителните (до най-близката болница или път), докато извън нея покрива и репатриране, медицински разходи, гражданска отговорност и разходи по юридическа защита. Тоест максималната полза от тази застраховка е при пътувания зад граница. Друга важна подробност е, че тази застраховка важи в рамките на годишното членство в клуба и е най-добре да се закупи през януари. Ако станете член на клуба, респективно се сдобиете със застраховката например през септември, на практика ще можете да я ползвате за 4-5 месеца, до изтичането на календарната година.

Предимство на застраховките, сключени с повечето български застрахователи, е в реда на изплащане на сумите – разплащанията се извършват директно между ПСС и застрахователя, докато при застраховката на ААК не предлага асистанс и е необходимо пострадалият да се разплати и да изиска сумата пост-фактум, като представи необходимите документи около събитието. Застраховката на ААК пък важи в много държави по света и покрива разходи при инциденти в планини с височина до 5000 метра.

Общите условия на застраховката на ААК са тук, моля прочетете ги внимателно преди евентуално да я закупите. Може да бъде закупена онлайн от сайта Alpenverein.at под формата на плащане на членски внос към клуба.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.